Tagged: poslání

Kolo osudu

Být či nebýt – život v přítomnosti

Když William Shakespeare pronesl prostřednictvím Hamletových úst onu slavnou repliku: “BÝT ČI NEBÝT?!”, stěží kdo pochopil opravdický význam a hloubku onoho sdělení… “Když nejde o život, jde o hovno”, říká běžně rozšířená přízemní hantýrka. Shakespeare...