Zákon víry – důvěřujete sobě?

Někteří z nás jsou přesvědčeni, že sami sobě důvěřují, ale při bližším zkoumání objeví, že ve skutečnosti věří duševním poznatkům, teoriím a přesvědčením, jež pocházejí od někoho jiného – z knihy, od učitele, od rádce. U těch, kdo mají potíže se sebedůvěrou, se projevují sklony spoléhat na různé “odborníky”, vědce, média, věštce, guru a jiné, že jim poradí a schválí jejich názory…

křesťanství

Abychom našli sami sebe, pátráme všude jinde, než v sobě. Odvrhujeme vlastní moc, o svou niternou moudrost se nestaráme, a pak ji hledáme všude možně. Takže se z nás stávají “hledači pravdy”, duchovní tuláci nebo nadšení účastníci milionů kurzů, putující od jednoho učitele k druhému. Pídíme se po nové informaci, která nás konečně uspokojí či naplní. Avšak naplnění nikdy nenajdeme, dokud ho nenajdeme v sobě. Ne jako ohromný obchod nacpaný informacemi…, ale jako přímý kanál vedoucí k nekonečné moudrosti, která je dostupná pro nás pro všechny!

(Odborné vedení má nepochybně svou cenu, zvláště když je doopravdy moudré. Nemá například smysl, abychom se učili hrát tenis sami, když nám kvalitní trenér může ušetřit čas…) Potřebujeme si však vypěstovat silnější důvěru ve vlastní nejhlubší intuici a moudrost, jež by nám měla při procesu rozhodování fungovat jakožto poslední instance i zdroj.

Důvěřujte svému Duchu

Zákon víry nám připomíná, abychom důvěřovali Duchu v nás. Věřit “v Ducha”, to není jen víra v nějakého vnějšího Boha; spíše je to důvěra v přirozenou moudrost a zákony světa – jde o poznání, že ať už stoupneme kamkoliv, pod nohama se nám objeví cesta… 🙂 Jsme součástí Tajemství, které nazýváme Bůh, a toho úctyhodného, mocného, moudrého a nesmrtelného Ducha, sídlícího v každém z nás.

Když řekneme “Naprosto si věřím”, máme většinou na mysli své já, svou osobnost, své ego. Tento druh sebedůvěry nás daleko nedovede, protože ego má přístup pouze k omezenému množství informací. Jakmile však dospějeme k tomu, že zvažujeme možnost, že v nás a ve všech ostatních lidech rovněž pracuje tajemná energie nekonečné moudrosti, trpělivosti a soucítění, otevíráme bránu k novému prožívání života. A když si tuto rovinu víry uvědomíme, náš život se změní navždycky.

Zákon svobody

K pojmenování této vyšší energie užívám termínu Duch, ale ať už ji označíme jakkoliv, platí, že když skutečně dojdeme k víře v tuto vyšší energii, můžeme také důvěřovat těm částem ducha, jimž říkáme “já”, “osobnost” a “ostatní”.

Toto spojení a tuto důvěru cítíme v srdci pořád. Ale nejprve musíme vystoupit z vlastní hlavy, což znamená dospět k důvěře v instinktivní moudrost našeho těla, které ví, jak se pohybovat, co jíst, kdy se věnovat sexu a jak se léčit… Nechat tělo, ať koná to, kvůli čemu tady je a nezasahovat mu do toho rozumem – tedy různými teoriemi a filozofiemi.

Aby naše sebedůvěra dosáhla až k jádru osobnosti, musí se projevit na všech rovinách naší bytosti: na úrovni fyzické, duševní, emocionální a duchovní. Viz náš článek: Čtyři zdroje štěstí 🙂

Důvěřujte svému tělu

Zákon víry nám říká, že sebedůvěry nabýváme prostřednictvím přímé zkušenosti, která nám připomíná, abychom věnovali pozornost v první řadě vlastní zkušenosti a nehledali radu v knihách nebo u učitele. (Zákon školství nám zatím od nejútlejšího věku vtlouká do hlavy pravý opak, že?…)

Dobrým způsobem, jak si vypěstovat důvěru v přirozenou schopnost našeho těla, je – hýbat se bez uvažování, jenom díky respektování vlastní moudrosti. Příkladem takového pohybu je např. improvizovaný tanec, bojová umění, běh nebo jiné druhy sportu, či hra na hudební nástroj.

Naše tělo se o sebe velmi dobře postará i bez filozofických systémů! Brzy zjistíme, co všechno zná a dokáže, jakmile mu nasloucháme a necháme ho, aby nám to předvedlo.

Důvěřujte svému rozumu

Zákon víry nás rovněž učí, jak důvěřovat vlastnímu rozumu: ne v tom smyslu, že je schopen sbírat informace, ale že má přístup k vyšší moudrosti. Náš mozek nefunguje jenom jako kartotéka či počítač, ale také jako rádio, které lze vyladit na jakoukoli stanici. Jinými slovy: informace se nerodí v našem mozku – dostává se k nám jeho prostřednictvím…

Důvěřujte své duši

Věřit si znamená důvěřovat nejniternější intuici. Cit nám tlumočí vzkazy od našeho podvědomí (naší duše), která nám může pomoci dělat rychlejší, úplnější rozhodnutí než náš rozum plný nepostačujících dat.

Čím více důvěry v sebe (na všech úrovních) máme, tím silněji cítíme vyšší řád moudrosti a lásky, který se skrývá v každém aspektu našeho života…

cesta loď

Ti z nás, kterým činí potíže sebedůvěra, by si měli pamatovat, že odborníky na svůj vlastní život jsme nakonec jen a jen my sami. Tím, že věříme Duchu v sobě, dospíváme k víře, že stejný Duch sídlí i v ostatních a začínáme se na tomto světě cítit v bezpečí.

Zákon víry je pro nás připomínkou transcendentální moudrosti světa, která nám říká, že ať už se děje cokoliv, všechny okolnosti nám nějak prospívají a že božská spravedlnost existuje. 🙂 

(Z knihy Dana Millmana: Život, k němuž jsme zrozeni – čísla života.)

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *