Jak si udržet trvalé zdraví – Anatomie ducha

Abychom zůstali trvale zdraví, je zapotřebí víc, než jen zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pohybovat se na čerstvém vzduchu. Trochu blíž už je názor, který nás nabádá hlídat si své emoce, snažit se být pozitivně naladění a udržovat si stres od těla. Nicméně jsou lidé, kteří se považují za pozitivní, zdravě se stravující nebo dokonce sportovce… a přesto, najednou bum – a je tu nevysvětlitelná odkudsi se vynořivší záhadná nečekaná nemoc. PROČ?

Na tuto otázku nám dává jasnou a v mnohém výjimečnou odpověď kniha americké autorky Carolyne Myss – Anatomie ducha. 

Už název knihy poněkud tajemně, zato však přesně vystihuje, o čem je v knize řeč. Ano, o našem duchu, jeho stavbě a jeho přesném vlivu na anatomii našeho těla.Anatomie ducha

Autorka knihy, Carolyne Myss je intuitivní lékařkou, či spíše diagnostičkou. Nemá však žádné lékařské školy, a to ani zdaleka. Pracovala jako aktivní materialisticky zaměřená nakladatelka knih, když v sobě objevila schopnost okamžitě bezprostředně vidět (pochopit, vnímat, poznat, vycítit…) detailní problém člověka a s naprostou přesností určit jeho fyzickou diagnózu – dokonce mnohem dříve, než propukla v jeho těle! A samozřejmě spolu s tím vidět i pravé příčiny toho proč ta která nemoc u něj propukla, proč právě u něj a jakým způsobem daný stav zase napravit – dříve, než se projeví v těle, nebo dokonce i tehdy, když byla nemoc už ve svém posledním stádiu.

Pokud byli lidé schopni následovat doporučení, která jim Carolyne dávala, byli schopni se uzdravit i z takových nemocí, jako je rakovina nebo AIDS. V každém případě uzdravení nepřišlo nikdy zásluhou Carolyne nebo nějakého jiného doktora, léčitele, zázračného medikamentu, nejmodernější procedury či nějakého šamana. To, jestli se nemocný uzdravil nebo ne, záviselo vždy jen na jeho rozhodnutí, na jeho touze a následné práci se sebou.

Jak název knihy nepřímo napovídá, ne buňky, bakterie, viry nebo jiní “nájezdníci” našeho imunitního systému jsou zodpovědní za náš zdravý nebo nezdravý stav, ale náš DUCH a jeho postoje, myšlenky, emoce, přesvědčení… jeho síla nebo slabost, aktivita nebo pasivita, schopnost nebo neschopnost se rozhodovat a řešit problémy… To je pravým “viníkem” všeho toho, co se posléze odrazí v našem fyzickém těle.

Leonardo da Vinci - Vitruvian man

Člověk je stvořen “k obrazu Božímu”. A tento boží (vnitřní, duchovní, nebo energetický, chcete-li) obraz je předpodobou našeho fyzického těla. Náš Duch je buď anatomicky v poŘÁDku (v souladu s ŘÁDEM = k obrazu Božímu), a tedy šťastný a zdravý … nebo anatomicky v nepoŘÁDku, což se pak odráží v těle a našem životě ve formě většího či menšího diskomfortu, disharmonie nebo přímo nemoci.

Takhle je to jednoduché. 🙂

Ať už se nám to líbí nebo ne, v podstatě – kdo nezná “anatomii” Boha = skrytý ŘÁD věcí a uspořádání světa, nemůže zůstat trvale zdravý, protože neví, čemu (jakému obrazu) se má připodobnit.

Přitom téměř každý (alespoň v počátcích svého vývoje) velmi touží se někomu “velkému a obdivuhodnému” připodobnit: existuje kult umělce, svobodomyslného herce, krásné zpěvačky, modelky, manekýna, geniálního vědce, odvážného revolucionáře…. máme jejich plakáty (OBRAZY!) na stěnách a obdivujeme je. Kdo by nechtěl být stejně krásný, chytrý, odvážný… vznešený… ba přímo dokonalý?!

Těžko vám někdo řekne: chci být ošklivý, přízemní, chudý a hloupý. Člověk touží být k obrazu někoho úžasného a dokonalého! Člověk touží být bohem! Protože božskou dokonalost má zakódovanou ve svém nitru. A to všechno obdivování vnější krásy, vědy a umění jsou jen připomínky tohoto základního principu – krásy a dokonalosti vnitřní.

Tajemství duhového trička

Jaká je tedy “anatomie” Boha? Čemu se máme připodobnit (co dodržovat), abychom zůstali trvale zdraví?

Carolyne Myss ve zmiňované knize pro svůj popis božích atributů, a tedy i našeho Ducha, použila známý indický systém čaker, přičemž poukazuje na jeho shodu s tradičními křesťanskými svátostmi i se starou židovskou kabalistickou tradicí sefír – stromu života z Knihy stvoření.

Podle jejího popisu jednotlivé duchovní principy, které podpírají nebo (při nedodržování) podlamují naše tělo, zdraví a životy, jsou tyto:

1. Vše je jedno (posvátná jednota, kořeny)
2. Ctěte jeden druhého (láskyplné vztahy)
3. Cti sám sebe (úcta a láska k sobě)
4. Láska je Boží síla (pochopení, odpuštění a soucit)
5. Síla volby (jasné rozlišování přínosu a nepřínosu a upřímné sebevyjádření)
6. Hledejte pouze pravdu (intuice, vhled a moudrost)
7. Žijte v přítomném okamžiku (přivolejte zpět svého ducha ze všech událostí v minulosti, ukončujte každodenní činnosti a neprodlévejte myšlenkami ani city v minulosti nebo ve strachu z budoucnosti)

Protože se stále učíme a každý má nějaké své slabiny, každý jsme více či méně nemocní. Pomoc je však stále přítomná. Poznejme, kde jsme zneuctili nějakou svou posvátnou pravdu = pokřivili svého Ducha a napravme to.

Když se narovná (naladí) náš Duch, dostane se tak do vibračního souladu s ŘÁDEM věcí a člověk opět začne být podoben Bohu. 🙂

eBook Jak být šťastný - 7 zásad šťastného života - pdf7 zásad šťastného života Vítka a Míny, které jsme shrnuli v eBooku Jak být šťastný, si můžete zdarma stáhnout ZDE.

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *