Tagged: vize

Život v proudu

Život v proudu

Náš život je jako řeka. Vstupujeme do těla jako do loďky, v ruce (v duši) plán cesty, jasný záměr, čeho chceme v životě dosáhnout, a vyplouváme… Někteří hned zkraje poznají možnosti a limity své lodě a...

Květ-harmonie

Tvořivá moc slov

Napadlo vás někdy, jak velkou MOC mají vaše slova? Co všechno můžete svými slovy stvořit! Slova mají sílu tvořit nové světy. Mají sílu dávat život i ho brát. A není to myšleno jen symbolicky… Zvukem byl prý stvořen...

Kde jsou otázky, jsou i odpovědi

Někdy dostáváme krásné dopisy od našich čtenářů, kteří nám vypráví o svém životě. Život mnohých z nás nebyl zrovna jednoduchý, ale možná právě proto v nás bylo o to víc otázek. A kde jsou otázky, jsou...