Zrození značky – Beethoven

Uvědomujete si svůj talent? Přemýšlíte o něm vůbec někdy? Nebo jste si už na samém začátku řekli: “Ále, já stejně nic pořádného neumím…” a spokojíte se s první nudnou prací, která vám přijde do cesty…?

Naděje

Lidé až příliš často žijí v jakémsi “tranzu”. Zmanipulováni “milujícím” okolím, které to s nimi “myslí dobře”, a proto je vždy zavčasu varuje, aby se nepouštěli do nějakých riskantních toulek po jevišti života. Pochybnosti nakonec zvítězí a člověk zakope svou hřivnu v nějakém nudném, zato však jistém (zatím) zaměstnání. A ani si nevšimne, že v podpalubí se mu postupně začíná plíživě uhnízďovat pocit marnosti, zklamání ze světa, z druhých a nakonec i ze sebe sama.

Opravdu chcete žít takový nudný šablonovitý život, který vám nadiktovali zvenčí?  Nebo jste již připraveni na změnu a máte odvahu pustit se na dobrodružnou výpravu za splněním svého snu, ale stále ještě máte pochybnosti? …

Zveme vás na malou lekci Sebe-Vědomí, kterou nám dnes udělí světoznámý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Tento excentrický genius ne vždy vše zvládnul na jedničku, ale v jistých ohledech bychom se od něj mohli učit…

Žádný jiný skladatel netvořil s tak hlubokým přesvědčením o svém zvláštním poslání ve službě celému lidstvu. Žádný ze skladatelů také nevyjadřovat tak silnou víru v moc své hudby:

“Ten, kdo jednou pochopil moji hudbu, bude osvobozen od všech neštěstí, která se dějí jiným lidem.”

Beethoven

Hluchý hudebník – který slyší a skládá hudbu! … Victor Hugo o něm řekl: “Zdá se, že tu vidíme slepého boha tvořícího nová slunce…”

Beethoven byl znám svou rebelskou povahou a svou láskou ke svobodě. Nebyl však zlý nebo agresivní, naopak. Jeho dívka o něm napsala, že je tak dětsky upřímný, naivní a důvěřivý, že mu můžete namluvit téměř cokoliv a on vám to ve své prostotě uvěří. Nebál se jednoduše a otevřeně postavit za své názory a vyjadřoval je celou svou bytostí. Se svou buřičskou povahou neskrýval sympatie k Velké francouzské revoluci, od elegantní vídeňské společnosti se odlišoval už na první pohled svým oblečením.

Snažil se žít jako nezávislý umělec z výtěžků vlastní tvorby, dostával však finanční podporu od několika mecenášů z řad aristokracie, kteří mu vypláceli měsíční rentu, aby si udrželi geniálního umělce ve své blízkosti… Těmito dobrodinci byli např. i kníže Lichnovský, s jehož názory Beethoven často nesouhlasil. Jednou mu například s odzbrojující upřímností řekl: “Za to, kým jsi, kníže, vděčíš jen náhodě, která ti dala se narodit do urozené rodiny. Já vděčím za to, kým jsem, pouze sám sobě. Knížat jsou a budou tisíce. Ale Beethoven je jen jeden.”

Na vrcholu své slávy byl Beethoven poměrně dobře zajištěn, přesto však procházel obdobími hluboké krize. Svou tvorbu vnímal jako inspirovaný dar dalekosáhlého dosahu a o jejím přínosu pro svět zůstával přesvědčen. Nebyl vždycky obdivovaný a milovaný, někdy to vypadalo spíš naopak. Přesto se však svého snu nevzdal a zůstal za všech okolností věrný sám sobě. V roce 1822 začal pracovat na Symfonii č. 9. Když se dověděl, že jeden z jeho kvartetů, které v poslední době zkomponoval, nebyl příliš dobře přijat publikem, řekl s naprostou jistotou: “Zalíbí se jim později”…

… 26. března Beethoven umírá. Jeho pohřbu se účastní 20 tisíc lidí… Ve smutečním procesí je i mnoho hudebníků, kteří nesou pochodně, které vhodí do jeho hrobu. O něco později je na hrob umístěn náhrobní kámen ve tvaru pyramidy s vyrytým jedním jediným slovem: Beethoven.

Takhle vypadá značka!

Značka – jako vědomí sebe a svých schopností, jako spojení sebe se svým posláním a s vyššími zdroji in-spirace… 

Jedině z takového spojení pak vznikají hodnoty trvalého rozsahu, o jejichž kvalitách můžete být přesvědčeni. 

Jedině takové spojení vám dá sílu, víru, radost a šťastné pocity, ať už se navenek děje cokoliv…

Není to někdo, kdo projde nějakým rychlokurzem, kde mu řeknou: podívejte se přes plot k sousedovi, jak se oblékají oni … nebo běžte za specialistou na vizáž – tam vám řeknou, kdo jste a jak máte vypadat! … Značka vzniká “z příběhu”. Z příběhu člověka, který se nedá odradit od svých vizí, věří svému vnitřnímu vidění… a jde si za tím.

Nevěřte někomu, kdo vám říká, kdo jste… To víte jenom vy sami! Tak jako Beethoven, fyzicky hluchý, možná právě proto o to více nadán slyšet svůj vnitřní hlas … Jděte i vy za svým vnitřním hlasem. Nenechte svou duši a její hlas zaniknout v tom obrovském množství informací, které se na vás valí ze všech stran …

Buďte připraveni ponést zodpovědnost ale i radosti za svá rozhodnutí a vydejte se na dobrodružnou cestu za naplněním svého životního poslání.

Objevte svůj velký Sen a začněte si tvořit vizi šťastného života už dnes …

Protože si uvědomujeme, jak zásadní pro náš šťastný život je objevit svůj jedinečný talent a následovat svou intuici, připravili jsme pro vás Online kurz Objevte své životní poslání.


Vítek a Mína

Více o kurzu Objevte své životní poslání

 

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *