Category: Láska, vztahy a komunikace

V souladu s druhými…

Vztahy provázejí celý náš život. Vztahy v rodině, ve škole, na pracovišti, mezi přáteli, v partnerství… Člověk je tvor společenský, neobejde se bez druhých.

Vztahy potřebujeme pro svůj vlastní vývoj. Jsou naším zrcadlem. Na vztazích se nejlépe ukazuje, co jsme vlastně zač. Můžete odejít daleko od civilizace a žít osamoceně v jeskyni v horách, nebo na nějakém idylickém místě, ale dokážete si svůj klid zachovat i uprostřed zmatku a shonu?

Bez druhých nepoznáte, jestli jste trpěliví, laskaví, vnímaví, jestli jste citliví k potřebám druhého, jestli dokážete stejně tak respektovat a obhájit své vlastní potřeby …Vztahy jsou pro nás příležitost, potěšení, dar.

V rubrice Šťastné vztahy si budeme povídat o tom, jak se dostat do souladu s druhými.

Hlavní témata jsou: láska, umění komunikace (asertivita, charisma, řeč těla), partnerství, vztahy.