Jak harmonicky formovat vnější prostor – tři zákony

Pokud je člověk v rovnováze, harmonickým způsobem přetváří i prostor kolem sebe. Stejně tak to platí i obráceně – harmonicky vyladěný prostor zpětně ovlivňuje nás a pomáhá nám přetvářet sebe.

životní změny

Chceme-li ve svém životě nastolit změnu, máme dvě možnosti: Buď můžeme začít u sebe – a postupně dávat do pořádku své vnitřní pocity, myšlenky, touhy, přání, činy… A následně se kochat tím, co nám naše vnitřní proměna nastolila venku. 🙂 Po radikálních vnitřních proměnách na sebe obvykle změny vnější nenechají dlouho čekat.

Na tomto postupu jsou založené všechny sebe-poznávací a tvůrčí semináře, knihy a programy, které si kladou za cíl pomoci vám proměnit vaše vnitřní vyzařování – za cílem dosažení požadované změny vnější. K takovéto “tvrdé práci na sobě” musí být ovšem člověk obrovsky vnitřně motivovaný a mít k tomu dostatečnou energii, vůli a sílu.

Když se nám zmiňované motivace a síly nedostává, můžeme použít obrácený postup. Můžeme začít proměňovat svou vnější stránku a prostor, který nás obklopuje –  a nechat na sebe harmonii vnějšího prostoru působit.

Takto fungují například různé služby relaxační, léčitelské, masáže, kultura, zábava a podobně. Přeladí vás na chvíli na jinou (v lepším případě na pozitivní, podporující, odlehčenou, příjemnou…) vlnu a tím můžete získat sami motivaci, energii nebo inspiraci k vlastním činům a změnám.

Na pláži

Právě tímto druhým způsobem funguje i učení o harmonickém formování prostoru Feng-šuej.

Jde o to VĚDOMĚ doplnit do prostoru, který nás obklopuje (náš dům, byt, kancelář nebo i zahrada) ty prvky, které chceme v našem životě podpořit.

Protože když to neuděláme vědomě, podvědomě (nebo automaticky, chcete-li…) budeme do prostoru, který obýváme, promítat právě ty (nechtěné) prvky, které máme v našem nitru, které nás obtěžují a volají po změně. Jejich působení pak v nás bude zpětně tyto naše nechtěné vlastnosti ještě posilovat.

Principy formování našeho prostoru (naší vnější skutečnosti) působí v souladu s vesmírnými zákony. Připomeňme si dnes tři z nich.

Zákon rezonance

Zákon rezonance říká, že vždy prožíváme to, co má nějakou souvislost s námi samotnými. Zdánlivě jakoby zázrakem potkáváme vždy právě takové situace, místa a lidi, díky nimž jsme bohužel (či bohudík) neustále konfrontováni sami se sebou… Každý obyvatel planety Země k sobě přitahuje k němu se hodící okolí. K tomu patří i dům, byt, pracoviště, podzemní vodní žíly či nepříjemný soused. Každý den si utváříme svůj vlastní svět!

Myšlenky jsou energie. Vše, co vysíláme jako myšlenky (energii) se v zesílené podobě vrací zpátky. Bohužel se to většinou děje s časovým odstupem, takže často nerozpoznáme souvislost našich vlastnoručně vyrobených příčin (myšlenek) a jejich následků (událostí). Takovýmto způsobem také například lidé, kteří mají negativní myšlenky, vždycky dostanou potvrzení o špatnostech světa.

Dokážeme-li rozluštit symboly (skrytá poselství) všedního dne – pak se i zdánlivé zlo může proměnit v cennou šanci a příležitost k učení.

Zákon obsahu a formy

Zákon obsahu a formy nám připomíná, že to, co je uvnitř (obsah) se navenek projevuje určitými formami.

Najděte vhodnou vnější formu pro svůj vnitřní obsah! 🙂

Většina lidí o svých vnitřních možnostech ani neví. Většinou poznali jen málo skutečné pravé duševní lásky a vřelosti, bezpečí, přátelství a opravdového štěstí – a všechny tyto hodnoty ani nepostrádají. Nahradili je nakoupenými formami! A tak prožívají jen náhražky štěstí.

Feng-šuej

Jakou souvislost mají vnější formy s vnitřním obsahem a jak to funguje v praxi si můžeme ukázat například na kaktusu:

Takový kaktus se svými ostrými trny je navenek symbolem ostrých loktů a sebeprosazení. Jeho dužnaté tělo je schopné tvořit rezervy a pak jich využívat. Je tedy i symbolem obrany a přežití. Kaktus na našem pracovním stole nám říká: Přežiju cokoliv! Pokud si kaktusy zvolíme jako okrasné prvky pro svůj interiér vědomě (záměrně), pak jsou nám připomínkou k rozvíjení právě těchto kvalit. Pokud jsme si je ovšem zvolili bezmyšlenkovitě (podvědomě nás přitáhly), pak značí, že právě v této oblasti máme problém. Nejsme třeba právě tak pichlaví a zarputilí? 🙂

Extravagantní oblečení tak například může zrcadlit (být formou) moderního výjimečného člověka a nebo jen vyjadřovat neuskutečněnou individualitu…

Stejným způsobem se zákon obsahu a formy zrcadlí i ve všech dalších aspektech našeho života – v našem partnerství, v naší práci nebo i způsobu našeho bydlení. Ten, kdo neustále trpí pocity omezení, si například najde v souladu s tím i omezené bytové poměry. Ten, kdo v sobě pociťuje nepokoj a napětí, přitáhne si takový byt, který vyzařuje neklid nebo je vystaven hluku. Kdo v sobě oproti tomu rozvinul příjemné kvality velkorysosti a klidu, si přitáhne i tomu odpovídající vnější prostor.

relax

Stejné je to i se všemi dalšími vnějšími okolnostmi, které si přitahujeme do života – přesně podle vnitřních obsahů naší mysli…

Přepólujte své pocity – a přitáhněte si odpovídající realitu! 🙂

Zákon pohybu

Jediné, co je v životě trvalé, je změna.

Všechny věci, které dovedeme do extrému, se v tomto bodě změní ve svůj protiklad.

Cesta Tao znamená, že musíme být – stejně jako řeka – stále v pohybu, vždy připraveni ke změnám. Naše flexibilita a adaptabilita (živost!) je nejlepší způsob, jak být v souladu s proudem, jak být připraveni na příležitost, nápad, pomoc, radu nebo inspiraci… a jak si tedy i úspěšně tvořit svůj život. 🙂

To, o co v životě skutečně jde, je náš neustálý vývoj a proměna.

Ani sebelépe zařízený život (dům, byt, vztahy, práce…) přesně podle všech pravidel, nás neuchrání před nutností nikdy nekončícího rozvíjení sebe sama…

(Volně podle knihy Harmonický život s Feng-šuej Hermana Meyera a Günthera Satora)


eBook Jak být šťastný - 7 zásad šťastného života - pdfE-book JAK BÝT ŠŤASTNÝ (7 zásad šťastného života Vítka a Míny) si můžete zdarma stáhnout ZDE.

 

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *