Život v proudu

Náš život je jako řeka. Vstupujeme do těla jako do loďky, v ruce (v duši) plán cesty, jasný záměr, čeho chceme v životě dosáhnout, a vyplouváme…

Loď

Někteří hned zkraje poznají možnosti a limity své lodě a jejího vybavení – poznají své dovednosti, schopnosti, svou psychickou výbavu, své tělo… Poznají (vzpomenou si) na svůj cíl i plán, s jakým se na cestu vydávali. Brzy také prozkoumají řeku a okolní terén s jeho možnostmi a limity, poznají své spolu i proti hráče…

Takoví proplouvají životem snadno a s lehkostí, protože využívají znalostí sebe, svých cílů a okolního prostoru. Umí použít přirozeného proudu řeky, aby se snáz, pohodlněji a rychleji dostali ke svým cílům. A když pro řeku ještě navíc i něco dělají, řeka má pro ně vždy přichystaný i nějaký nečekaný bonus.

Ovšem život mnohých, spíš než jako příjemná výletní plavba, vypadá jako zápas s proudem. Zuřivě pádlují proti proudu, chatrná loďka se jim na vlnách kymácí, co chvíli si naberou do loďky vodu, listí, větve či jiné smetí, občas z loďky vypadnou a nalokají se špinavé vody.

Jiní zajedou na mělčinu ne-li přímo do bažin a dlouho jim pak trvá, než se jim podaří nabrat zase správný směr. Mnozí čekají u břehu a bojí se vyplout. Další zase vyhodí z loďky vesla a spoléhají na to, kam je vítr zavane a co jim řeka přinese…

Řeka nám přinese něco vždy, na to se můžeme spolehnout, protože proud se nezastaví… Ale ne vždy (a bez vesel a jasného směru málokdy) se dostaneme tam, kam chceme.

Vypadá to, že řeka si s námi dělá co chce. Ale tak docela to není. Ano, dělá si, co chce 🙂 chce plout, proudit, hrát si s vlnami, přeskakovat kamínky, letět z útesů, brázdit široká koryta i úzké štěrbiny… s jedním jediným záměrem – doplout ke svému cíli. Do moře. Na své cestě ji nic nezastaví, přizpůsobí se, upraví směr, obepluje kameny, spadne se skály, vytryskne ze země, vypaří se… použije tisíc a jedna způsobů, aby se dostala k cíli. Nevzdá se. A ještě k tomu je tady pro nás. Slouží nám, napájí nás, očišťuje, nadnáší nás a posunuje vpřed …

Řeka-vodopád

Stejně tak jako řeka, i my lidé máme svůj cíl, kterého chceme tady na Zemi dosáhnout:

1) chceme se vyvíjet, učit, poznávat, růst
2) chceme se něco dozvědět, něco pochopit, něco rozřešit
3) chceme poznávat svou sílu, své limity a možnosti, chceme vymýšlet, tvořit, milovat, být…
4) chceme to tu prozkoumat, pobavit se a užít si to!

A i když se nám někdy zdá, že naše plavba ztrácí směr, nebo že jsme uvízli na mělčině, nebo že se naše loďka dokonce potápí… dobrá zpráva je, že dokud žijeme a dýcháme – máme možnost svůj život změnit.

Máme možnost dostat se zpět do proudu. Tak, abychom se dostali tam, kde chceme být a užívali si přitom plavbu. 🙂

My chodíme kolem vody každý den. Řeka nás inspiruje stále…  Podívejte se na naše video od řeky 🙂

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *