Nebojte se egoismu!

Nebojte se egoismuNebojte se egoismu, nabádá Josef Kirschner ve své knize se stejnojmenným názvem.  Jeho kniha všem přináší zcela jasné poselství:

“Většina z nás není šťastná, protože stále čeká, až někdo přijde a pomůže jim.”

Přemrštěný apel posledních desetiletí nebo dokonce staletí – na obětování sebe a svých zájmů, na službu bližnímu a přehnaný altruismus… si žádá svou protiváhu.

Různá náboženská, filosofická i politická učení a směry nás nabádají ke strádání, obětování se, vzdání se svých osobních zájmů, názorů, přání a tužeb ve prospěch celku nebo nějakého univerzálního boha. Vyzývají k bezpodmínečné lásce a k čekání na spasitele a svolení nebes… (ať už v podobě nějakého náboženského nebo politického vůdce). Podle toho pak také vyspělost národů, z takových názorů vzešlých, vypadá…

Josef Kirschner vychází ze zcela logického a přirozeného předpokladu: “Každý je nejbližší sám sobě!”

Ano! Kdyby se každý přestal přehnaně starat o bližního svého a postaral se v první řadě s láskou o sebe… závislost, neschopnost, pochybnost a jiné ne-ctnosti by klesly na minimum a charitativní sbírky by neměly na koho vybírat.

Žel téměř každý si během růstu a dospívání vytvořil větší či menší komplexy méněcennosti, neschopnosti, pochybností a všemožně vadný přístup k sobě. A to především díky manipulativnímu vzdělávacímu systému potírajícímu individualitu, osobní zájmy a kreativní přístup k životu a tvorbě a striktně vyžadujícímu sestříhání a sešněrování člověka do těsných a předem daných (pro všechny stejných a povinných!) učebnicových šablon. Své dílo v tomto danajském daru odvádí i neutuchající mediální masáž, která nám neustále intenzivně sugeruje, jak tuto pomoc mocných a (vše)vědoucích potřebujeme a jak se o nás naši zákono-dárci “postarají”.

Když jim to uvěříte a všechnu vládu nad sebou jim odevzdáte (a v dětském věku vám ani nic jiného nezbude, neb docházka do školicích zařízení a s tím spojená mozková a citová masáž je povinná), může vám uniknout, že se o vás postarají, ale ne vždy tak, jak je to pro vás přínosné.

Když vám časem začne docházet, že tady něco NE-HRA-JE, vaše komplexy a neujasněnosti vašich cílů už většinou jedou na plné obrátky. Většinou už i trpíte nějakou formou psychických, vztahových nebo tělesných ne-duhů a NE-MOCÍ.

Když jim neskočíte na další vějičku toho, že je tu přece arzenál dobře vyzbrojených lékařů a odborníků a asistentů a pedagogů…, kteří se o vás (za vás) rádi postarají, tak máte ještě naději.

I do it my way

Nebojte se… a začněte být zdravými a mocnými egoisty! Radí ve své knize Josef Kirschner a vychází při tom ze zcela logických a jednoduchých principů:

  • Každý je nejbližší sám sobě
  • Kdo spoléhá na sliby ostatních, stává se na nich závislý
  • Nic nedostaneme bez úsilí a zadarmo. Všechno, čeho chceme dosáhnout, má svou cenu, kterou si musí každý zaplatit sám.
  • Kdo neví, čeho chce v životě opravdu dosáhnout, nikdy se nevypořádá s problémy, které mu každodenně přináší realita.
  • Kdo není odhodlán zvládat svůj život sám, tvořit si a bránit své osobní štěstí, nemá šanci prožít plnohodnotný život

Kdo se jednou začne intenzivně zabývat sám sebou, brzy zjistí, že mu to činí potěšení a jeho sebevědomí vzroste. Přestane být pro něj důležité, co si o něm myslí druzí a stejnou měrou přestane být pro něj důležité, co si o druhých myslí on. Přestane úzkostně soudit jejich chování, názory, potřeby, city a reakce, protože bude mít stále co na práci (sám se sebou). 🙂

Začne si radostně tvořit svůj vlastní život! A to dá někdy fušku. Ale jenom zpočátku, než se vymotáte ze svých vlastních zmatků, které kolem vašeho myšlení a cítění (s vaším svolením) ostatní namotali. Za čas už to začne být pohodové… a nakonec to bude legrace! 🙂

Život je zábava

Abyste se mohli každodenně těšit ze svého života, je zapotřebí udělat pár zásadních kroků:

  • Rozhodněte se! Fáze rozhodování je prubířským kamenem a může rozhodnout o vašem úspěchu nebo krachu a někdy dokonce o tom, jaký bude celý váš život… Nasaďte veškeré síly, které máte k dispozici, abyste uskutečnili své přání a dosáhli tím uspokojení a štěstí. Protože když se nerozhodnete a za svým snem nepůjdete, rozhodnou za vás druzí a ne vždy se vám to musí líbit…
  • Buďte kreativní, jednejte! Nečekejte na záchranu ani spásu z nebes. I když nemáte zrovna nápad, jak radikálně překopat váš život, aby už dnes odpovídal vašim vysněným představám…, i přesto můžete každý den udělat několik malých krůčků, které vás k vašemu cíli přiblíží. Současně s tím bude také narůstat vaše sebevědomí a radost ze života a ze sebe sama.
  • Vytrvejte. Úspěch přes noc obvykle trvá několik let…

Jak říká Josef Kirschner ve zmiňované knize:

” Máme jasnou představu – to nám dodává pocit jistoty. Naprogramovali jsme svou energii na “řešení” nikoli na nalezení věrohodného alibi… Postupujeme podle vědomého záměru a zjišťujeme, co jsme udělali špatně. Takto postupujeme tak dlouho, dokud se nám to nepovede.” 🙂

A abyste mohli jeden malý krůček ke svému šťastnému životu udělat už dnes, stáhněte si zdarma náš e-book Jak objevit své životní poslání a vytvořit si vizi. Najdete v něm cvičení, které vám pomůže dostat se hlouběji k sobě a zapátrat po svém jedinečném poslání…

Jak objevit své životní poslání

Facebook komentáře

komentářů

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *