Tagged: zdraví

Květ-harmonie

Tvořivá moc slov

Napadlo vás někdy, jak velkou MOC mají vaše slova? Co všechno můžete svými slovy stvořit! Slova mají sílu tvořit nové světy. Mají sílu dávat život i ho brát. A není to myšleno jen symbolicky… Zvukem byl prý stvořen...

Chrám duše

Ego není egoismus …

Se vzrůstajícím zájmem o duchovní vývoj se šíří světem a internetem směsice různých rad a doporučení, jak se stát osvícenou bytostí. Dojemné citáty nás nabádají, abychom se snažili se vší vervou potlačovat, umrtvovat, ba přímo...