Tagged: příroda

Život v proudu

Život v proudu

Náš život je jako řeka. Vstupujeme do těla jako do loďky, v ruce (v duši) plán cesty, jasný záměr, čeho chceme v životě dosáhnout, a vyplouváme… Někteří hned zkraje poznají možnosti a limity své lodě a...