Tagged: blaženost

lotus leknín

Každý dech znamená pokoj

Každý potřebujeme v životě duchovní rozměr. Potřebujeme duchovní cvičení. Stejně tak, jako třeba tělesné cvičení, nebo jakékoliv jiné cvičení. 🙂 Je užitečné cvičit například i dovednost komunikace, citlivosti, trpělivosti, houževnatosti, vnímání souvislostí, porozumění, péče, sebekázně,...

Kolo osudu

Být či nebýt – život v přítomnosti

Když William Shakespeare pronesl prostřednictvím Hamletových úst onu slavnou repliku: „BÝT ČI NEBÝT?!“, stěží kdo pochopil opravdický význam a hloubku onoho sdělení… „Když nejde o život, jde o hovno“, říká běžně rozšířená přízemní hantýrka. Shakespeare...