Láska, která vytrvá – Gary Smalley

Kniha Láska která vytrvá - Gary Smalley

Dr. Gary Smalley je profesionálním poradcem a zakladatelem centra Relationship Smalley, které se věnuje poradenství manželským párům a je autorem knih o partnerských a rodinných vztazích.

V knize Láska, která vytrvá s podtitulem: Jak budovat pevný manželský vztah (vydal SAMUEL v roce 2010) Gary Smalley na základě svých dlouholetých zkušeností a na příkladech ze svého vlastního života i vztahů svých přátel píše:

 • Jak lépe pochopit svého životního partnera
 • Jak prohloubit manželskou komunikaci
 • Jak se vypořádat s hněvem
 • Jak řešit konflikty a jak se vyvarovat rozvodu
 • Jak vést uspokojivý sexuální život
 • Jak vybudovat lásku, která vytrvá

Kniha je napsána s humorem, laskavostí a otevřeností. Obsahuje vždy zmapování daného stavu a k tomu se vážící otázky. Jednotlivá témata doprovází i praktické testy, vyhodnocení modelových situací a rady, zásady a návody, které vedou ke změně.

Pěkné je například autorovo pojetí rozdílů mezi pohlavími, které může být zdrojem nedorozumění ve vztahu:

 • Muži rádi sdělují fakta – ženy rády vyjadřují pocity
 • Muži mají tendenci být nezávislí – ženy mají tendenci budovat vzájemnou závislost
 • Muži navazují kontakt činností – ženy navazují kontakt slovy
 • Muži mají sklon soutěžit – ženy mají sklon spolupracovat
 • Muži mají tendenci věci řídit – ženy mají tendenci podřídit se

Zajímavá je také kapitola s názvem Požadavek lepší komunikace, která pojednává o různých úrovních partnerské komunikace:

 1. Na první úrovni komunikace používáme klišé typu: „Jaký byl den?“, „Dobrý, vždyť to znáš“, „Co je nového?“, „Jak se máš?“… Někteří manželé tráví na této bezpečné úrovni většinu času, protože se bojí konfliktu, a taková slova z jejich úst jsou jako z úst cizího neznámého člověka.
 2. Na druhé úrovni partnerské komunikace předkládáme fakta, pouhé informace: „Dneska bude pěkně pršet“, „Dej pozor na tu rozkopanou silnici“… I toto je relativně plytká komunikace a stále je poměrně bezpečná. Takto většina manželských hádek nezačíná …
 3. Na třetí úrovni formulujeme své názory. Zde už nám komunikace připadá trochu víc nebezpečná a může se objevit konflikt: „Jak někdo mohl volit takového člověka?“ Cítíme-li se v manželství nejistí, máme tendenci z této úrovně vycouvat. Přestože se na tuto úroveň komunikace dostane většina párů, převážná část naší konverzace i s ostatními členy rodiny, jde málokdy na další úroveň.
 4. Čtvrtá úroveň komunikace nastane, když říkáme, co cítíme: „Opravdu se mě dotklo, co mi včera řekl otec“…, takto se otevřít může být velice riskantní. Hlubší úrovně lásky dávané i získávané můžeme dosáhnout jedině tehdy, když se vystavíme nebezpečí, že naše pocity budou nepochopeny a třeba i zesměšněny. Jednou z nejzdravějších otázek, kterou můžeme položit je: „Jak se cítíš?“
 5. Pátá úroveň partnerské komunikace znamená, že odhalujeme své potřeby: „Teď bych potřebovala, abys mě pár minut držel za ruku“, můžeme třeba říct poté, co se dozvíme o vážné nemoci své přítelkyně … Riskovat na této úrovni verbální důvěrnosti vyžaduje pocit bezpečí ve vztahu.

Poté, co jsme si přečetli autorovo pojednání o druzích partnerské komunikace, začali jsme přemýšlet, jak pojmenovat a rozčlenit i další úrovně. 🙂

Zjistili jsme totiž, že komunikace na vyjmenovaných úrovních nám nečiní nejmenší problém. Hned na prvním rande jsme spontánně komunikovali na všech úrovních a všimli jsme si, že využíváme i další úrovně partnerské komunikace….

A tak jsme sedli a dali dohromady další úrovně partnerské komunikace. Můžete si o nich přečíst v článku: Vyšší úrovně partnerské komunikace.

Facebook komentáře

komentářů

Šťastní lidé

Pomáháme lidem poznat sebe sama, objevit své schopnosti a vytvořit si šťastný život...

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *